Missie en Visie 2018-05-28T20:03:53+00:00

Missie en Visie

Als Stichting In Beweging hebben wij doelstellingen verwoord in onderstaande missie en visie.

Missie

De Stichting In Beweging stelt zich ten doel:

  1. Het stimuleren van alle vormen van bewegen ten behoeve van de gezondheid in brede algemene zin en specifiek voor ouderen.
  2. Vormen van “Samen bewegen” te stimuleren om zo mensen met elkaar in contact te brengen en daarmee sociaal isolement en eenzaamheid te verminderen/voorkomen

Visie

De stichting wil dit doel onder meer te bereiken door:

  1. Het stimuleren en ondersteunen van beweegprojecten;
  2. Het adviseren in sport- en beweegactiviteiten;
  3. Het maken en verzorgen van promotiemateriaal;
  4. Het verrichten van alle verdere handelingen, waaronder het verstrekken van opdrachten aan gekwalificeerde derden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Neem contact op

Geïnteresseerd in ons werk, vragen of opmerkingen? Vul het contactformulier in en wij reageren z.s.m!

Contactformulier