De Puttenaer (29-11-2017): Sportbegeleiders helpen senioren thuis bewegen

PUTTEN Als het voor senioren niet meer mogelijk is om naar de sportclub of de sportschool te gaan, missen ze niet alleen de beweging maar ook het sociale contact. Stichting in Beweging gaat daarom naar de mensen toe om samen thuis te bewegen.

Wat in 2014 startte ‘onder de carport’ en in enkele huiskamers, is inmiddels uitgegroeid tot een beweegproject waaraan wekelijks ongeveer 75 mensen deelnemen. Er is een uurtje ‘thuis bewegen’ op bijna alle dagen van de week. Dankzij subsidie van de Provincie Gelderland die ondersteuning biedt aan initiatieven op het gebied van leefbaarheid en sociale samenhang, is gestart met een vervolgtraject in Putten. Mensen kunnen zich aansluiten bij een van de bestaande groepen of zich aanmelden om in hun eigen huiskamer een beweeguurtje te starten.

Hoe werkt ‘t? Stichting In Beweging richt zich op de doelgroep 70+. Een groepje start met vier deelnemers, die vier keer bij elkaar komen om onder leiding van de sportbegeleider samen lichte oefeningen te doen. De gastheer/gastvrouw nodigt drie mensen, bijvoorbeeld buren of andere bewoners uit de straat, uit om mee te doen. In overleg wordt een geschikt tijdstip gekozen. Als het mogelijk is rouleert het groepje onder de deelnemers en zo zijn de deelnemers al een aantal keren bij elkaar geweest als ze één keer rond zijn. Vanuit deze groepjes ontstaan spontaan nieuwe groepjes of groepjes in andere samenstellingen; het netwerk breidt zich uit. Soms kunnen kleine groepjes bij elkaar gevoegd worden en wordt een gezamenlijke ruimte gezocht. De mensen achter de stichting zijn erg blij dat ze ook gebruik mogen maken van de Brasserie in Elim en De Schauw. Daarnaast zijn er ook groepen actief in de gezamenlijke ruimte van Schauwstaete, De Kellenaer, De Brinkstraat en De Samaritaan.

STICHTING De resultaten van de pilot hebben ook geleid tot belangstelling vanuit andere gemeenten en organisaties. Een reden voor de organisatoren van het eerste uur om op zoek te gaan naar een nieuwe organisatievorm. Op 9 oktober 2017 is de Stichting in Beweging opgericht. Het bestuur bestaat uit: Willeke Geerts (voorzitter), Sander van Nieuwenhuizen (secretaris) en Anton Sluijs (penningmeester), zij zijn de enthousiaste bestuurders die de ontwikkelingen geheel op vrijwillige basis bestuurlijk in goede banen zullen leiden.

De beweeguren worden verzorgd door Annemieke Carbo (sportleidster/Ismakogiedocent), Desiré van Nieuwenhuizen en Gerwin Alderliesten (Fysiotherapie Klaarwaterbos). Desiré van Nieuwenhuizen: ,,We hebben een oefenprogramma opgezet, inclusief een vrolijke poster met voorbeelden. Het zijn eenvoudige oefeningen waarbij we aandacht besteden aan lichte activiteiten in en om het huis. Bewust worden van je eigen (on)mogelijkheden is belangrijk. Mensen vinden vaak dat ze al genoeg bewegen, dat is natuurlijk heel mooi. Bewust bewegen en ook die spieren aan bod laten komen die wat minder gebruikt worden, is een extraatje.” Een van de deelnemers: ,,Ook de lachspieren worden getraind als we met de coordinatie-oefeningen in de knoop raken.”

RESULTAAT Van Nieuwenhuizen: ,,Ons project is niet alleen uniek omdat we de beweeguurtjes bij mensen thuis geven, maar ook omdat de deelnemers zelf buren en vrienden uitnodigen om mee te doen.” Deelnemers geven aan dat ze zich zekerder voelen en zijn blij dat ze de regie (deels) weer in eigen hand hebben. ,,Het gevoel van welbevinden neemt toe en dat is een bijzonder mooi resultaat. Conditie, coördinatie, zelfvertrouwen en evenwicht zijn vooruit gegaan. Het zijn actieve en vooral ook gezellige uurtjes. Dat is dubbele winst!”, aldus Van Nieuwenhuizen. Over het sociale aspect vertelt een deelnemer: ,,We zijn met de groep pannenkoeken gaan eten, dat had ik in jaren niet gedaan.” Een andere deelnemer voegt toe: ,,Allerlei onderwerpen komen aan bod, bijvoorbeeld wat je nu wel en niet mag eten. De berichten daarover zijn best verwarrend.”

Ook Stichting Welzijn Putten, vanaf het begin betrokken bij het project, juicht het initiatief toe. Het past in het streven dat mensen langer veilig zelfredzaam en zelfstandig kunnen blijven en weer participeren in de maatschappij om hen heen. In het eerste project van juni 2014 tot december 2016 zijn bijna honderdveertig senioren, waarvan een groot aantal in de leeftijd 80+, in ruim 120 verschillende kleine groepjes actief geweest.

Mensen die willen starten met een groepje of meer informatie willen, kunnen contact opnemen met de Stichting in Beweging: Annemieke Carbo (projectleider) 0341-351360 of mailen naar info@stichtinginbeweging.nl. Binnenkort wordt ook de website actief.

Link naar het artikel

2018-01-08T20:01:50+00:00